Minor
Tweede Wereldoorlog educatie

Instituut Archimedes leidt studenten op tot tweedegraads leraren voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de volgende vakken: aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, geschiedenis, gezondheidszorg en welzijn, natuurkunde, Nederlands, omgangskunde, scheikunde, Spaanstechniek en wiskunde. De bacheloropleidingen worden zowel in voltijd als in deeltijd verzorgd. Instituut Archimedes leidt via de Master of Education tevens leraren op voor de eerstegraads lesbevoegdheid in de vakken aardrijkskunde, biologie, Duits, Engels, Frans, natuurkunde, Nederlandsscheikunde en wiskunde.